MKS Otmuchów

48-385 Otmuchów, Krakowska 38
602240380, jaroslaw.oliwa@o2.pl