Lista aktualności

Orzeczenie Sędziego Dyscyplinarnego PLK

Sędzia Dyscyplinarny Polskiej Ligi Koszykówki, na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku, po rozpoznaniu sprawy podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodników Tony’ego Taylora i Damiana Kuliga oraz fizjoterapeutę Macieja Żmijewskiego postanowił uznać, iż nie naruszyli oni Modelowych Reguł Antydopingowych oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz.

- Sędzia Dyscyplinarny PLK współpracował z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Sprawa była skomplikowana i potrzebny był czas na jej wyjaśnienie. Po analizie zebranych materiałów Sędzia uznał, że są one niewystarczające, aby jednoznacznie stwierdzić, że doszło do naruszenia przepisów antydopingowych - mówi Michał Pacuda, PR Manager Polskiej Ligi Koszykówki.